U.P.R. “Tauleda”
Adr.: Bulevardi Kryesor, Pranë ish Kinema Iliria, Durrës.
Tel/fax: 00355 52 24827, Mob.: 00355 692075571
E.mail: tauleda@hotmail.com, tauleda_dr@yahoo.com

Me mbeshtetje të Prefektures Qarkut Durres
"Sviluppo Sistemi Turistice in Albania"
  
Regione        PromAdria
Marche
                         
-----------------------------

V.A.L.T.- Valorization of Art,
Language and Tourism

         
V.A.L.T                 C E
           
Regione Puglia   Provincia Lecce

 

Rrapi i Rubjekes

Ndodhet në fshatin Rubjekë të komunës Maminas, rreth 20 m mbi nivelin e detit. Përbën një dru me trung dhe kurorë të veçantë me lartësi 17 m dhe diametër të trungut 7 m dhe moshë 500 – 600 vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet, duke marrë rrugën automobilistike Durrës- Maminas- Rubjekë. 

© Tauleda, ky web site eshte finacuar nga
Projekti "Zhvillimi i Sistemeve Turistike ne Shqiperi" dhe Projekti V.A.L.T "Vleresimi i Artit, Gjuhes dhe Turizmit"