U.P.R. “Tauleda”
Adr.: Bulevardi Kryesor, Pranë ish Kinema Iliria, Durrës.
Tel/fax: 00355 52 24827, Mob.: 00355 692075571
E.mail: tauleda@hotmail.com, tauleda_dr@yahoo.com

Me mbeshtetje të Prefektures Qarkut Durres
"Sviluppo Sistemi Turistice in Albania"
  
Regione        PromAdria
Marche
                         
-----------------------------

V.A.L.T.- Valorization of Art,
Language and Tourism

         
V.A.L.T                 C E
           
Regione Puglia   Provincia Lecce

Gryka e Zezë

Ndodhet ne lumin e Zezes, aty ku ajo ndan malin e Krujes ne veriperendim dhe te Brarit (Gamtit) ne juglindje. Eshte gryke e ngushte antecedente me gjatesi disa qindra metra e lartesi te shpateve mbi 200 m. Ujerat e Lumit te Zezes prej miliona vitesh kane care shkembinjte gelqerore. Ne shtratin e lumit ka blloqe te medhenj shkembore te shkeputur nga faqet e grykes. Pergjate shtratit ka edhe gropore dhe pragje te vegjel te formuara nga uji. Ne faqet e grykes ka guva karstike, ndoshta dhe shpella. Peizazhi i ketij monumenti eshte shume terheqes, veçanerisht i pershtatshme per piknike te grupmoshes se re. Ka vlera natyrore, gjeografike, biologjike, gjeologjike dhe estetike te karakterit vendor. Vizitohet, duke marrë rrugën Tiranë ose Fushë Krujë - Gryka e Zezë.© Tauleda, ky web site eshte finacuar nga
Projekti "Zhvillimi i Sistemeve Turistike ne Shqiperi" dhe Projekti V.A.L.T "Vleresimi i Artit, Gjuhes dhe Turizmit"